Các Trường Đại Học

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Ngô Phụng

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Ngô Phụng

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Ngô Phụng.Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Kiện Hành

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Kiện Hành

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Kiện Hành. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH DU HỌC ĐÀI LOAN KỲ THÁNG 2 NĂM 2022

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH DU HỌC ĐÀI LOAN KỲ THÁNG 2 NĂM 2022

Trên đây là danh sách các trường đại học đang tuyển sinh tại Đài Loan. Liên hệ 0942 689586 hoặc 0963 689586 nếu bạn có vấn đề thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn, giải đáp. Hoặc, bạn cũng có thể tham khảo thông tin về các trường đại học uy tín tại http://xuatkhauduhocviet.com/cac-truong-dai-hoc

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Nam Khai

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Nam Khai

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Nam Khai. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc

Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Kinh Quốc. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Côn Sơn

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Côn Sơn. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Đông Nam

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Đông Nam. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Long Hoa

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Long Hoa

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Long Hoa. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Minh Tân

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Minh Tân

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Minh Tân. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Triều Dương

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Triều Dương

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Triều Dương. Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Cao Uyển

Đại Học Khoa Học và Công Nghệ Cao Uyển

Tuyên truyền tuyển sinh, giải đáp mọi thắc mắc đối với HS ở Việt Nam và trong toàn bộ quá trình học sinh học tại trường Đại học Cao Uyển: Liên hệ để đăng ký và giải đáp: Chủ tịch HĐQT Ngô Quang Việt - Điện thoại, Zalo, Line: 0942 689586 hoặc 0963 689586

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC TRUNG NGUYÊN

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC TRUNG NGUYÊN

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG HƯNG

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG HƯNG

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, khai giảng các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC TỊNH NGHI

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC TỊNH NGHI

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐÀI LOAN

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, khai giảng các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHƯƠNG HÓA

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHƯƠNG HÓA

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH CÔNG

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH CÔNG

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA GIA NGHĨA

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA GIA NGHĨA

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC PHỤ NHÂN

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC PHỤ NHÂN

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, khai giảng các tháng 3,6,9,12

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC MINH TÂN

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ - ĐẠI HỌC MINH TÂN

Tuyển sinh hệ tự túc ngôn ngữ, khai giảng hàng tháng

1 2 > >|
#
Chỉ còn 3 suất ưu đãi giảm chi phí đi xuất khẩu lao động
Đăng ký ngay
  • Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
  • Tổng truy cập: 668152
    Đang online : 57